Ugrás a tartalomra
Search

* Kérjük töltsön ki minden mezőt

Üzenet küldése
Search

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal által finanszírozott projektjeink

 • Elektromágneses daganat-terápiás készülék hatékonyságának növelése, piaci bevezetése, és az onkológiai terápiás gyakorlatba történő integrálásának előkészítése

  A kedvezményezett neve: Oncotherm Kft., Semmelweis Egyetem

  A projekt címe: „Elektromágneses daganat-terápiás készülék hatékonyságának növelése, piaci bevezetése, és az onkológiai terápiás gyakorlatba történő integrálásának előkészítése”

  A szerződött támogatás összege: 1,472 milliárd forint

  A támogatás mértéke százalékban: 88.94%

  A projekt tervezett befejezési dátuma: 2019.12.31.

  A projekt azonosító száma: NVKP_16-1-2016-0042

  A Semmelweis Egyetem vezetésével benyújtott „Elektromágneses daganat-terápiás készülék hatékonyságának növelése, piaci bevezetése, és az onkológiai terápiás gyakorlatba történő integrálásának előkészítése” című pályázat három évre 1,472 milliárd forint össztámogatásban részesült a 2016-ban kiírt Nemzeti Versenyképességi és Kiválósági Program (NVKP-16) keretében. Ennek célja olyan projektek támogatása volt, amelyek népegészségügyi szempontból is jelentős betegségek hatékonyabb gyógyításához járulnak hozzá kutatás-fejlesztés-innováció (K+F+I) fejlesztésekkel.                                                                     

  A projekt megvalósítása egy konzorcium keretein belül zajlik, ahol a Semmelweis Egyetem partnere az Oncotherm Kft., amely úttörő szerepet játszott az onkotermia elnevezésű új terápiás eljárás kidolgozásában. A módszer lényege a tumorsejtek in situ rádiófrekvenciás stimulációja, amely a sejtekre gyakorolt fiziko-kémiai hatással olyan válaszokat vált ki, amelyek egyrészt lokálisan gátolják a tumornövekedést, másrészt a sejtek immunogén sejthalálának előidézésével tumorspecifikus immunreakciót váltanak ki.

  Utóbbi következtében a primer tumoron alkalmazott kezelés szisztémás tumorellenes folyamattá alakítható, amely lehetővé teheti az áttétek kialakulásának megakadályozását, illetve a meglévő metasztázisok terápiás kontrollját (adjuváns) kezelésként. A kutatás célja a módszer hatékonyságának fokozása – fogalmazott Dr. Benyó Zoltán, a Klinikai Kísérleti Kutató Intézet igazgatója, a projekt vezetője.

  A program alapvetően három pilléren, preklinikai, klinikai vizsgálatokon, valamint műszerfejlesztésen nyugszik.

  A preklinikai modul összefogását a Klinikai Kísérleti Kutató Intézet végzi, ahol állatkísérletes modelleken vizsgálják az onkotermiás kezelés lokális és szisztémás hatásait, valamint a hatások hátterében álló sejt-, szerv- és szervezetszintű folyamatokat. A cél olyan tumorimmunológiai és tumor angiogenetikus folyamatok azonosítása, valamint molekuláris szintű megismerése, amelyek az onkotermiás kezeléssel hatékonyan befolyásolhatók, és megteremtik a lehetőségét a módszer klinikai alkalmazásának több nagy prevalenciájú és mindmáig rossz prognózisú daganatos betegség (pl.: emő carcinoma, melanoma, glioblastoma) terápiájában.

  A támogatás jelentős mértékű műszerfejlesztést foglal magában. A futamidő első féléve alapvetően az eszközbeszerzésről, a metodikák és a kísérletes modellek beállításáról szól. Ezek gyors sikerét garantálja, hogy az intézet egyrészt olyan új munkatársakkal gyarapodott, akik jelentős tapasztalattal rendelkeznek tumorbiológiai kutatások terén, másrészt együttműködéseket alakított ki az egyetem más, onkológiai kutatásokban nemzetközi szinten is élen járó intézeteivel, mint az I. Sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet, a Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet, valamint a Laboratóriumi Medicina Intézet.

  A klinikai modul kutatásai az Onkológiai Központban zajlanak Dr. Dank Magdolna igazgató vezetésével. A projektben használt onkotermiás készülékkel például jelentős számú pancreas (hasnyálmirigy) tumorban szenvedő betegeket vontak már be a vizsgálatba, és az előzetes eredmények igen biztatóak. A cél olyan terápiás ajánlások kidolgozása, amelyek alapján kiválasztható az onkotermiás kezelés célcsoportja és terápiás protokollja.

  A konzorcium ipari partnerének célja a preklinikai vizsgálatokkal nyert eredmények és a klinikai tapasztalatok alapján az eszköz célirányos továbbfejlesztése, így olyan készülék létrehozása, amely komoly piaci igényeket elégíthet ki. A közös munka egyik jelentős eredménye, hogy az Oncotherm Kft. vállalta egy nemzetközi bemutató és tréning centrum kialakítását a Semmelweis Egyetemen.

  A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal támogatásával megvalósuló programban közel 30 kutató és munkájukat segítő munkatárs vesz részt. A konzorciumi partnerek együttműködése jó példája az akadémiai kutatás és a gyakorlati, piacképes termék közös megvalósíthatóságának.

  Forrás: Klinikai Kísérleti Kutató Intézet
  Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem
  (A kiemelt kép illusztráció.)            

   

  NRDI Alap által támogatott események

   

  NRDI Alap által támogatott journalok és publikációk

 • Az EHY-4000 onkológiai készülék prototípus gyártási folyamatainak kialakítása és piaci bevezetése

  Kedvezményezett neve: Oncotherm Kft.

  A projekt címe: „Az EHY-4000 onkológiai készülék prototípus gyártási folyamatainak kialakítása és piaci bevezetése ”

  Szerződéses támogatás összege: 411.424.455 Ft

  Támogatásintenzitás: 69.98%

  Tervezett befejezési dátum: 2022.12.31.

  Projekt azonosító száma: 2019-1.1.1-PIACI-KFI-2019-00011

  A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal 2019. 12. 12. napon hozott döntése értelmében az Oncotherm Kft. 411.424.455 Ft összegű támogatást nyert az "Az EHY-4000 onkológiai készülék prototípus gyártási folyamatainak kialakítása és piaci bevezetése" c. projektjére a 2019-1.1.1-PIACI-KFI konstrukció keretében.

  A projekt célja az NVKP_16-2016-0042. számú projekt keretében elkészült onkológiai kezelő berendezés prototípusának gyártásba történő transzerálása és piaci bevezetése. Az új, EHY-4000 munkanévvel ellátott készülék olyan új, a piacon egyedi funkciókkal került kialakításra, melyek a személyre szabott kezelést egy magasabb szinten biztosítják, és amelybe az említett projekt kutatási eredményei és a rohamosan fejlődő immuno-onkológiai eredmények is beépítésre kerültek a felhasználók és a betegek kényelmének maximális figyelembevétele mellett.

  A piaci értékesítést a meglevő, 35 országot átfogó és a régebbi készülékeink eladásában jól működő disztribútori hálózatunkon keresztül akarjuk értékesíteni. Ez a folyamat nem csak a piac extenzív bővítését tenné lehetővé, de a készülék a már meglevő Oncothermia felhasználók körében (több, mint 450 telepített készülék világszerte) is nagy népszerűségre számíthat. A legfőbb gazdasági haszon azonban a gyógyuló betegek számának növelése még abban az esetben is, mikor már semmiféle más konvencinális módszer nem segít tovább. Ez a tevékenység, annak gazdasági előnyein kívül, komoly erkölcsi, humán-etikai mutatót jelent a magyar orvosi műszeripar számára is. 

  NRDI Alap által támogatott események

  ASHO 2021
  ESTRO 2021
  ICHS 2021
  Russian Health Care Week 2021
  Medica 2022

  NRDI Alap által támogatott journalok és publikációk:

  Oncothermia Journal Volume Special Edition
  Oncothermia Journal Volume 28.
  Oncothermia Journal Volume 29.
  Oncothermia Journal Volume 30.
  Oncothermia Journal Volume 31.
  Oncothermia Journal Volume 32.